Haber Mansetleri

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 13)

KDV Genel Uygulama Tebliği 13 22 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30104 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 26/4/2014 t…

 

Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamına İlişkin Yönetmelik

Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamı 22 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30104 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Am…

 

Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına Dair Tebliğ (TÜRKAK: 2017/1)

2017 Akreditasyon Kullanım Ücreti Payı 20 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30102 Türk Akreditasyon Kurumundan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu…

 

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MEB Özel Öğretim Kurumları Değişiklik 20 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30102 Millî Eğitim Bakanlığından: MADDE 1 – 20/3/2012 tarihli ve 2823…

 

SGK Genelgesi 2017/22 Kurum Rucuen Alacaklarının 7020 SK Yapılandırılması

SGK Genelgesi 2017/22 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Hukuk Müşavirliği Tarih: 15 Haziran 2017 Sayı: 24010506-490 Konu: Kurum rucuen alacakları…

 

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi 19 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30101 Kültür ve Turizm Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam v…

 

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 378)

Milli Emlak Genel Tebliği 378 17 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30099 Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 29/8/2007 tarihli ve 26628 sayılı Resmî..

 

Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Havalimanları Yer Hizmetleri SHY-22 Değişiklik 17 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30099 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: MADDE 1 – 23/8/20…

 

KGK 2016 Yılı İnceleme Raporu

KGK 2016 Yılı İnceleme Raporu BASIN DUYURUSU 2016 YILI İNCELEMELERİNE İLİŞKİN YILLIK İNCELEME RAPORU YAYIMLANMIŞTIR Bağımsız denetimde gerekli kalite…

 

Mali Tatil 1-20 Temmuz 2017

Mali Tatil 1-20 Temmuz 2017 ÖZET: 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar..

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark